Πιστοποίηση

Με δεδομένη την ιστορική μας διαδρομή και διαθέτοντας συνεργάτες, παραγωγούς με πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εξοπλισμό και μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής η GIBI προσφέρει στους Έλληνες παραγωγούς και εμφιαλωτές μια σειρά προϊόντων και υλικών εμφιάλωσης που καλύπτουν τις ανάγκες τους ενώ ταυτόχρονα είναι δίπλα τους για την ανάδειξη της δουλειάς τους και του περιεχομένου της παραγωγής τους.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός τεχνολογίας αιχμής (με μηχανήματα μαρκαρίσματος, επεξεργασίας, αποστείρωσης, έλεγχο δύναμης εξαγωγής, έλεγχο απουσίας οσμών (TCA), καταμέτερησης και συσκευασίας) σε συνδυασμό με συνεχή παρακολούθηση των εργασιών από το εξειδικευμένο προσωπικό και τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου  εγγυώνται τα προϊόντα που παράγουμε  εξασφαλίζοντας άριστη και σταθερή ποιότητα με ανταγωνιστικές τιμές.

Ποιοτικός Έλεγχος

Οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου εφαρμόζονται στα εξής στάδια της παραγωγής:
- Στην παραλαβή εμπορευμάτων και πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στη παραγωγική διαδικασία
- Στο βασικό και κύριο μέρος της παραγωγικής διαδικασίας
- Στη διαδικασία ελέγχου δύναμης εξαγωγής του προϊόντος και λίγο πριν τη συσκευασία-αποστολή τους

Με αυτό τον τρόπο και σε συνδυασμό με τη συνεχή παρακολούθηση των εργασιών από το εξειδικευμένο προσωπικό διασφαλίζεται η άριστη και σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας.