1. Το ποσό της ελάχιστης παραγγελίας είναι 40 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

2. Οι ελάχιστες ποσότητες παραγγελίας για κάθε προιόν αναγράφονται στη "Σημείωση" στο κάθε είδος.

3. Ορισμένα προϊόντα είναι διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες μόνο κατόπιν παραγγελίας. Ο χρόνος παράδοσης θα γνωστοποιείται με την επιβεβαίωση εκτέλεσης της παραγγελίας σας.